De werking van Bachbloesems

Het grootste geschenk dat u anderen kunt geven; is zelf gelukkig en hoopvol zijn; dan trekt u hen omhoog uit hun moedeloosheid.

De werking van Bachbloesems

De werking van deze remedies is gelegen in het verhogen van onze trillingen en het open maken van onze kanalen voor de ontvangst van ons Geestelijk Zelf, verder in het bevloeien van onze natuur met de speciale deugd die wij nodig hebben, en in het uitspoelen van de fout die de kwaal veroorzaakt.

Net zoals mooie muziek of een veredelend voorwerp van schone kunst ons inspireert, kunnen deze remedies onze natuur zelf verheffen. Ze kunnen ons dichter bij onze ziel brengen en ons juist daardoor kalmte schenken en onze pijn verlichten.

Ze brengen genezing, niet door de ziekte aan te vallen maar door ons lichaam te bevloeien met de weldadige trillingen van onze Hogere Natuur, in tegenwoordigheid waarvan ziekte smelt als sneeuw voor de zon. Er bestaat geen ware genezing tenzij er verandering komt in uitzicht, gemoedsrust en innerlijk geluk.

“Edward Bach”

Voor geestelijke nood en emotionele spanning van volwassenen, pubers, tieners of kleuters

Vanwege de druk en de spanning van het hedendaagse leven hebben veel mensen het hoofd te bieden aan buitengewone geestelijke kwellingen.

Burn-out

Voor geestelijke nood en emotionele spanning van dieren

Veel mensen zijn tot de bevinding gekomen dat de Bachbloesems ook voor planten en dieren nuttig zijn. Hiervoor behoeven we ons nauwelijks te verwonderen als we bedenken dat zowel dieren als planten dezelfde karaktermogelijkheden hebben als wij. Ook zij kunnen bang, zenuwachtig, boos, ongeduldig en dromerig worden; ook zij kunnen alleen gelaten willen worden, of integendeel, behoefte hebben aan voortdurende aandacht.

Iedere kat of hond – zoals trouwens ieder dier en elke plant – is een duidelijk individueel wezen, van dezelfde substantie als waaruit iedere van ons is opgebouwd. Het is daarom niet verwonderlijk dat de minder ontwikkelde dieren en planten ook hun eigen persoonlijkheid en hun eigen kenmerken hebben. Als zij nauwlettend worden gadegeslagen, is ook voor hen voorschrijven geen al te moeilijke opgave.

Via onze website kan je rechtstreeks kiezen en bestellen voor dieren.

Voor planten

 Als men planten of bomen wil behandelen, moet men zich in plaats denken en zich trachten voor te stellen hoe zij zich voelen.

Een boom die gekweld wordt door krullend blad, een verplante boom of plant die lijdt van de schok, als hij kracht lijkt te missen. Of een slappe, zwakke plant. Verarmde of uitgeputte grond kan worden besprenkeld met de juiste bloesems.

Gebruik: Een theelepel uit het flesje wordt gebruikt op 4,5 liter regenwater, spuiten op takken en bladeren en wortels begieten. Bij bomen moet je – om alle wortels te bereiken – zover gieten als de takken lang zijn.

Als je hulp nodig hebt, bij het kiezen van de bloesem samenstelling voor bomen of planten, mail me gerust: contact@bachnose.be

Voor een consult 1 op 1 kan je altijd terecht bij KaFlex. Mijn praktijk voor massage en bewustwording in Adegem.

Gebruik van bachbloesems uit voorzorg

 Je hoeft niet ziek te zijn om bachbloesems te nemen, want deze krachten kunnen zeker gebruikt worden voor het vormen van het karakter, het ontwikkelen van de persoonlijkheid en het tot stand brengen van een superieure gezondheidstoestand. De remedies hebben invloed op de emoties; de emoties beïnvloeden de lichamelijke gezondheid. Regel de emoties en je hebt een lichamelijke stoornis voorkomen aleer ze tijd heeft gehad zich als ziekte te uiten.

Voorkomen is beter dan genezen.

Het is heel jammer dat niet meer mensen voldoende aandacht schenken aan de eenvoudige maar niet mis te verstane emotionele signalen die een verandering van stemming of gemoedsgesteldheid weerspiegelen. Zouden meer mensen dat doen, dan kon veel droefenis en ziekte worden voorkomen. Het is een geschenk van Dr Bach aan de wereld, daar het absoluut veilig is en met bewezen resultaat. De verkeerde remedie kan in geen enkel opzicht het lichaam schaden, noch enige nevenwerking hebben. Karakterontwikkeling is de reden waarom wij op deze aarde zijn. De remedies zijn voor hen die de belemmeringen die hun vooruitgang in de weg staan, wensen te overwinnen. Hindernissen zullen wij altijd ontmoeten, want alleen door ze te overwinnen, zijn wij in staat vooruit te komen.

Bachbloesems geven ons kracht.

Diep van binnen liggen karaktertrekken waarop wij niet bepaald trots zijn; we zouden er veel voor over hebben, ervan verlost te worden. Toch missen we moed, deze onprettige trekken in het openbaar te brengen, en deze eens en voor altijd onder ogen te zien. Het resultaat is dat wij ons jarenlang misleiden met de gedachte dat deze trekken een onveranderlijk deel van onze natuur zijn. En dit valse denkbeeld aanvaarden we. In plaats van te trachten die trekken te verbeteren, leggen we ons bij hun onvermijdelijkheid neer en hopen we in stilte dat zet zullen verdwijnen en ons met rust laten. Wees er van verzekerd dat geen van beide zal geschieden. Integendeel, totdat we hen in bedwang hebben, zullen ze ons beheersen. De remedies voorzien ons deze omstandigheden van onschatbare hulp. Ze zullen ons de kracht verlenen, onze ongewenste trekken aan het licht te brengen, ons daarmee te meten en, eens en voor altijd, ons van hun overheersing te bevrijden.

Dr. Bach schreef:

“Er zijn mensen die hulp nodig hebben, zo mogelijk zelfs meer dan zij die lichamelijke pijn lijden. Er zijn mensen die in hun leven niet meer dan enige dagen, of misschien niet eens één enkele dag, ziek zijn geweest; en toch ondergaan zij een heel ernstig geestelijk lijden. De folteringen van zielenpijn zijn vaak nog zwaarder dan lichamelijke pijn”