Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Herroepingsrecht – Retourbeleid

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde het product heeft ontvangen.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
De consument zendt het product terug in ongeopende verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

De ondernemer zal na in ontvangstname van het teruggestuurde product de reeds betaalde bedragen terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Wordt uitgesloten van het herroepingsrecht:
Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Bachbloesem samenstellingen die op maat werden gemaakt.

Retourneren 

Om uw product te retourneren, dient u uw product te verzenden naar: {fysiek adres}.

U bent verantwoordelijk voor de verzendkosten van uw geretourneerde artikel. Verzendkosten worden niet vergoed. Indien u een terugbetaling ontvangt, zal de kost van de retourzending worden afgetrokken van uw terugbetaling.

Afhankelijk van uw locatie kan de tijd die nodig is voor het ontvangen van uw geruilde product variëren.

Als u duurdere items retourneert, kunt u overwegen om een traceerbare verzendservice te gebruiken of verzendverzekering aan te schaffen. We kunnen niet garanderen dat we uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.

 

Hulp nodig?

Neem contact op via {email} voor vragen over het terugbetaal- en retourneringsbeleid.